Bedankt

Bedankt voor uw reactie!

Sluiten

Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Omgevingsvergunning

Voor het Windpark E40 werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag werd in mei 2019 ingediend en het dossier werd volledig- en ontvankelijk verklaard op 13 juni 2019. In deze vergunningsaanvraag werd zowel een windpark met een maximale tiphoogte van 150m als een windpark met een tiphoogte van 122m onderzocht.

In de zomer van 2019 vond een openbaar onderzoek plaats in elk van de betrokken gemeenten.

De plannen voor Windpark E40 werden vervolgens op twee vlakken gewijzigd:

1) De vijf meest zuidelijke windturbines, ter hoogte van Outgaarden, werden geschrapt. De huidige plannen voorzien dus in de bouw van 11 windturbines.

2) De tiphoogte van de resterende windturbines werd verlaagd tot 122m.

Beide wijzigingen gebeurden op vraag van Defensie.

Daarnaast heeft Defensie op dit moment nog geen beslissing genomen over het aanpassen van een trainingszone voor helikopters rond Outgaarden. Om die reden werden de vijf windturbines in Outgaarden uit de aanvraag gehaald.

Naar aanleiding van de wijzigingen in de vergunningsaanvraag werd er in de vier betrokken gemeenten een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. Dit liep van zondag 20 oktober tot en met maandag 18 november 2019.

De betrokken gemeenten hebben in het kader van het nieuwe openbaar onderzoek een gemeenschappelijk informatiemoment georganiseerd. Dit vond plaats op maandag 4 november 2019. De presentatie die toen werd getoond, kan u hier bekijken.

De Vlaamse Overheid heeft in december 2019 beslist om de vergunning niet toe te kennen. Tegen deze beslissing zijn Storm en Elicio in januari 2020 in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze procedure is lopende. Een uitspraak in deze zaak wordt eind in de loop van 2023 verwacht.

 

 

Storm of Elicio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen van de website www.windparke40.be  en/of ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie op die website.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg het windpark E40 op de voet.