Bedankt

Bedankt voor uw reactie!

Sluiten

Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Omgevingsvergunning

Voor het Windpark E40 werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze aanvraag werd in mei 2019 ingediend en het dossier werd volledig- en ontvankelijk verklaard op 13 juni 2019. In deze vergunningsaanvraag werd zowel een windpark met een maximale tiphoogte van 150m als een windpark met een tiphoogte van 122m onderzocht.

In de zomer van 2019 vond een openbaar onderzoek plaats in elk van de betrokken gemeenten.

De plannen voor Windpark E40 werden vervolgens op twee vlakken gewijzigd:

1) De vijf meest zuidelijke windturbines, ter hoogte van Outgaarden, worden geschrapt. De nieuwe plannen voorzien dus in de bouw van 11 windturbines.

2) De tiphoogte van de resterende windturbines wordt verlaagd tot 122m.

Beide wijzigingen gebeuren op vraag van Defensie. Hoewel de minister van Defensie dit voorjaar de maximaal toegelaten tiphoogte voor windturbines rond militaire vliegvelden heeft opgetrokken tot 150m, zijn de diensten van Defensie in dit specifieke geval van mening dat de tiphoogte toch beperkt moet blijven tot 122m.

Daarnaast heeft Defensie op dit moment nog geen beslissing genomen over het aanpassen van een trainingszone voor helikopters rond Outgaarden. Om die reden worden de vijf windturbines in Outgaarden uit de aanvraag gehaald. Het is niet uitgesloten dat voor één of meerdere van deze windturbines in de toekomst een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend. Naar aanleiding van de wijzigingen in de vergunningsaanvraag werd er in de vier betrokken gemeenten een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd. Dit liep van zondag 20 oktober tot en met maandag 18 november 2019.

Dit openbaar onderzoek kadert in een lopende procedure. De opmerkingen, adviezen en bezwaren die reeds werden uitgebracht tijdens het openbare onderzoek dat in de zomer van 2019 plaats vond, werden automatisch opgenomen in het nieuwe openbaar onderzoek tenzij deze niet meer relevant zijn door de wijzigingen in het project.

De betrokken gemeenten zullen de resultaten van het openbaar onderzoek bundelen. Zij zullen, net als tal van administraties en stakeholders, opnieuw om advies gevraagd worden. De Vlaamse Overheid zal vervolgens beslissen over de toekenning van de vergunning.

Gemeenschappelijk informatiemoment

Voor de zomer van 2019 werden diverse infomomenten georganiseerd in de betrokken gemeenten. Naar aanleiding van de wijzigingen die werden aangebracht aan het project, werd op maandag 4 november 2019 een nieuw informatiemoment georganiseerd. Tijdens een plenaire zitting werden daar de plannen en het verdere verloop van de vergunningsprocedure toegelicht.

 

 

Storm of Elicio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen van de website www.windparke40.be  en/of ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie op die website.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg het windpark E40 op de voet.