Bedankt

Bedankt voor uw reactie!

Sluiten

Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Aangepaste plannen voor Windpark E40 Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden

Windpark E40: nieuw openbaar onderzoek

Storm en Elicio plannen de bouw van een windturbinepark langsheen de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden.

Net voor de zomer van 2019 hebben we de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de Vlaamse Overheid. Tijdens deze procedure hebben de vier betrokken gemeentebesturen een openbaar onderzoek georganiseerd. 

Verder overleg met de adviesverlenende instanties heeft er toe geleid dat we onze plannen hebben aangepast.

De plannen voor Windpark E40 werden op twee vlakken gewijzigd:

1)     De vijf meest zuidelijke windturbines, ter hoogte van Outgaarden, worden geschrapt. De nieuwe plannen voorzien dus in de bouw van 11 windturbines.

2)     De tiphoogte van de resterende windturbines wordt verlaagd tot 122m. 

Beide wijzigingen gebeuren op vraag van Defensie. Hoewel de minister van Defensie dit voorjaar de maximaal toegelaten tiphoogte voor windturbines rond militaire vliegvelden heeft opgetrokken tot 150m, zijn de diensten van Defensie in dit specifieke geval van mening dat de tiphoogte toch beperkt moet blijven tot 122m.

Daarnaast heeft Defensie op dit moment nog geen beslissing genomen over het aanpassen van een trainingszone voor helikopters rond Outgaarden. Om die reden worden de vijf windturbines in Outgaarden uit de aanvraag gehaald. Het is niet uitgesloten dat voor één of meerdere van deze windturbines in de toekomst een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend.

Hier vindt u het inplantingsplan van Windpark E40.

Naar aanleiding van de wijzigingen in de vergunningsaanvraag werd er in de vier betrokken gemeenten een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

Dit liep van zondag 20 oktober tot en met maandag 18 november 2019.

De opmerkingen, adviezen en bezwaren die werden uitgebracht tijdens het eerste openbaar onderzoek van afgelopen zomer, werden mee opgenomen in het nieuwe openbaar onderzoek.

De betrokken gemeenten hebben in het kader van het nieuwe openbaar onderzoek een gemeenschappelijk informatiemoment georganiseerd. Dit vond plaats op maandag 4 november 2019. De presentatie die toen werd getoond, kan u hier bekijken.

Een volledige overzicht over de procedure die we volgen, vindt u hier.

Op deze pagina kan u de volledige historiek van het project nalezen.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg het windpark E40 op de voet.