Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Wat vooraf ging

Over het inplantingsplan van het Windpark E40 werd de afgelopen jaren uitgebreid overlegd met omwonenden en andere stakeholders. 

Voortraject: initieel inplantingsplan (2014)
In 2014 werd het Windpark E40 aangekondigd door Storm en Elicio. Het voorgestelde project bestond uit 30 windturbines met een tiphoogte van 150m. Er werden vier informatievergaderingen georganiseerd over het project en deze website werd gecreëerd om alle betrokkenen op de hoogte te houden. In de zomer van 2014 kregen de inwoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid om al hun vragen en opmerkingen bij de plannen van Storm en Elicio over te maken.

Voortraject: aangepast inplantingsplan (2015)
In 2015 werd er over deze vragen en opmerkingen overlegd met lokale besturen en andere belanghebbenden. Op basis van dit overleg maakten Storm en Elicio in 2015 een aangepast inplantingsplan op, dat bestond uit 19 windturbines met een tiphoogte variërend tussen 150m en 200m.

Op het kaartje hieronder kan u beide plannen vergelijken als u klikt op de tabs rechtsbovenaan. U kan op beide luchtfoto's naar believen inzoomen.

Voortraject: definitief inplantingsplan (2018)
Dit aangepaste inplantingsplan werd gevolgd door een nieuwe overlegronde met alle belanghebbenden. Op basis van deze overlegronde kwam in 2018 het definitieve inplantingsplan voor het Windpark E40 tot stand. Dat plan bestaat uit 16 windturbines met een minimale tiphoogte van 122m en een maximale tiphoogte van 150m. Op het kaartje onderaan deze pagina kan u het initieel inplantingsplan vergelijken met het aangepast inplantingsplan.

Vergunningsaanvraag (2019)
In mei 2019 werd voor het Windpark E40 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het inplantingsplan dat in 2018 werd voorgesteld. De omgevingsvergunning werd volledig- en ontvankelijk verklaard op 13 juni. In de zomer van 2019 vond hiervoor een openbaar onderzoek plaats. In deze vergunningsaanvraag werd zowel een windpark met een maximale tiphoogte van 150m als een windpark met een tiphoogte van 122m onderzocht.

In het najaar van 2019 werd aan deze vergunningsaanvraag een wijziging aangebracht, waarin de vijf turbines in Outgaarden worden geschrapt en de hoogte van de windturbines wordt teruggebracht naar 122m.