Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Wat vooraf ging

Over de plannen van Storm en Elicio om windturbines te realiseren langsheen de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden werd de afgelopen jaren uitgebreid overlegd met omwonenden en andere stakeholders. Hieronder kan u lezen wat er de afgelopen jaren gebeurde.

Vergunningsaanvraag 2022

Storm en Elicio dienden in december 2021 een nieuwe vergunningsaanvraag voor de zes windturbines ten noorden van E40 in Boutersem en Tienen. Aangezien er een groot draagvlak was voor de zes windturbines die Storm en Elicio destijds op die locatie hebben aangevraagd, kiezen we er nu voor om verder te gaan met de ontwikkeling van deze turbines. De zes windturbines zijn voorzien op exact dezelfde locaties als in de initiële vergunningsaanvraag van 2019 voor Windpark E40.

Alle informatie over de zes windturbines, kan u terugvinden in deze projectpresentatie of op de website van Storm.

Op 4 mei werd de vergunningsaanvraag geweigerd door Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir. Storm en Elicio bekijken de motivering van de weigering, en onderzoeken mogelijke volgende stappen in het project.

Vergunningsaanvraag 2019

In mei 2019 werd voor het Windpark E40 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het inplantingsplan dat in 2018 werd voorgesteld.

In de zomer van 2019 vond hiervoor een openbaar onderzoek plaats. In deze vergunningsaanvraag werd zowel een windpark met een maximale tiphoogte van 150m als een windpark met een tiphoogte van 122m onderzocht. 

In het najaar van 2019 werd aan deze vergunningsaanvraag een wijziging aangebracht, waarin de vijf turbines in Outgaarden werden geschrapt en de hoogte van de windturbines wordt teruggebracht naar 122m. Beide wijzigingen gebeurden op vraag van Defensie.

In het kader van deze vergunningsaanvraag werd in de herfst van 2019 een openbaar onderzoek gehouden. De Vlaamse Overheid heeft in december 2019 beslist om de vergunning niet toe te kennen. Tegen deze beslissing zijn Storm en Elicio in januari 2020 in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze procedure is lopende. Een uitspraak in deze zaak wordt in de loop van 2023 verwacht.

Voortraject: aangepast inplantingsplan (2018)

Het aangepaste inplantingsplan van 2015 werd gevolgd door een nieuwe overlegronde met alle belanghebbenden. Op basis van deze overlegronde kwam in 2018 een plan voor 16 windturbines tot stand. Deze 16 windturbines hadden een minimale tiphoogte van 122m en een maximale tiphoogte van 150m. Op het kaartje onderaan deze pagina kan u het initieel inplantingsplan vergelijken met het aangepast inplantingsplan.

Voortraject: aangepast inplantingsplan (2015)

In 2015 werd er overlegd met lokale besturen en andere belanghebbenden over het project en over de verzamelde vragen en opmerkingen van omwonenden uit 2014. Op basis van dit overleg maakten Storm en Elicio in 2015 een aangepast inplantingsplan op, dat bestond uit 19 windturbines met een tiphoogte variërend tussen 150m en 200m.

Op het kaartje hieronder kan u beide plannen vergelijken als u klikt op de tabs rechtsbovenaan. U kan op beide luchtfoto's naar believen inzoomen.

Voortraject: initieel inplantingsplan (2014)

In 2014 werd het Windpark E40 aangekondigd door Storm en Elicio. Het voorgestelde project bestond uit 30 windturbines met een tiphoogte van 150m. Er werden vier informatievergaderingen georganiseerd over het project en deze website werd gecreëerd om alle betrokkenen op de hoogte te houden. In de zomer van 2014 kregen de inwoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid om hun vragen en opmerkingen  bij de plannen van Storm en Elicio over te maken.