Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd
Afstand meten

Aangepast inplantingsplan

Storm en Elicio plannen de bouw van een windturbinepark aan beide zijden van de autosnelweg E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden.

Op de luchtfoto hierboven vindt u een aangepast inplantingsplan van de windturbines, waarbij zoveel als mogelijk rekening gehouden werd met de opmerkingen die Storm en Elicio ontvangen hebben tijdens het bewonersoverleg dat in de zomer van 2014 plaats vond.

Dit inplantingsplan is gebaseerd op windturbines met een maximale hoogte van 200m en een maximale rotordiameter van 131m. Met uitzondering van 8 turbines aan de luchthaven van Bevekom (N-04 t.e.m. N-09, Z-07 en Z-08). Zij hebben een maximale hoogte van 150m en een maximale rotordiameter van 114m.

11 windturbines geschrapt

In het oorspronkelijke voorontwerp werden 30 windturbines voorzien. Van deze  windturbines worden er in het aangepaste inrichtingsplan 11 achterwege gelaten, waardoor er 19 windturbines overblijven.

Deze windturbines uit het voorontwerp zijn geschrapt:

  • de 2 windturbines aan de Merenstraat in Bierbeek
  • windturbines Z01 t.e.m. Z05 (gelegen in de omgeving van de Neervelpsestraat in Bierbeek)
  • windturbine Z06 (gelegen in de omgeving van Doornestraat in Willebringen)
  • windturbine Z12 (gelegen in de omgeving van Lange Grachtstraat in Hoegaarden)
  • windturbines Z13 en Z14 (gelegen in de omgeving van de Bostsestraat in Outgaarden)

Aanpassing turbinetype en tiphoogte

Het voorontwerp was gebaseerd op windturbines met een maximale rotordiameter van 114m en een maximale tiphoogte van 150m.

In het aangepaste inplantingsplan varieert de maximale tiphoogte van de windturbines. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het energiepotentieel van de projectzone gemaximaliseerd wordt zonder interferentie met het luchtverkeer van en naar Bevekom, terwijl gelijktijdig de impact voor de omwonenden beperkt wordt door het weglaten van een aantal turbines.

De volgende windturbines worden voorzien met een maximale tiphoogte van 200m en een maximale rotordiameter van 131m: N-01, N-02, N-03, Z-09, Z-10, Z-11, Z-15, Z-16, Z-17, Z-18, Z-19.

De volgende windturbines worden voorzien met een maximale tiphoogte van 150m en een maximale rotordiameter van 114m: N-04, N-05, N-06, N-07, N-08, N-09, Z-07 en Z-08.

Verplaatsing windturbines

De 19 windturbines die behouden werden voor het windpark E40, werden in een aantal gevallen verplaatst om de afstand tot de dichtstbij gelegen woningen te maximaliseren. U kan de verschuivingen bekijken door de inplantingsplannen te vergelijken op bovenstaande kaart. 

Milieueffectenrapport

Dit aangepaste inplantingsplan is nog niet definitief. De aanpassingen die nu doorgevoerd werden, hebben allemaal betrekking op de opmerkingen die Storm en Elicio ontvingen vanwege de omwonenden en hun vertegenwoordigers, en de lokale besturen. Het milieu-effectenrapport voor het windpark, kan mogelijk aanleiding geven tot bijkomende wijzigingen

Een definitief inplantingsplan zal er dus pas zijn nadat ook het milieueffectenrapport voltooid is.

Vergelijk het voorontwerp met het aangepaste inplantingsplan.

Als u klikt op de tabs rechtsbovenaan kan u de aangepaste inplanting vergelijken met het voorlopige voorontwerp van het windpark dat in 2014 werd voorgesteld.

U kan op beide luchtfoto's naar believen inzoomen.

Legende

  • Windturbine