Bedankt

Bedankt voor uw reactie!

Sluiten

Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Procedure

De uitwerking van de plannen voor het windpark van Storm en Elicio verloopt in een aantal fases.

Vooroverleg (2014-2018)

In de periode 2014-2018 werd er uitgebreid overleg gepleegd met de omwonenden en met alle andere stakeholders die betrokken zijn bij het Windpark E40. Dit vooroverleg resulteerde in het definitieve inplantingsplan van 16 windturbines dat vandaag voorligt.

Opmaak milieueffectenrapport (2018)

In een milieueffectenrapport (MER) wordt de impact onderzocht op mens en milieu van de weerhouden windparkconfiguraties. Een voorkeurconfiguratie wordt weerhouden. Meer informatie over het milieueffectenrapport vindt u hier.

Aanvraag omgevingsvergunning (2019)

In mei 2019 werd voor het Windpark E40 een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze werd en volledig- en ontvankelijk verklaard op 13 juni. Er zal een openbaar onderzoek plaatsvinden in elk van de betrokken gemeenten waarbij de aanvraag en de project-MER ter inzage worden gelegd voor alle geïnteresseerden.

De betrokken gemeenten zullen de resultaten van het openbaar onderzoek bundelen. Zij zullen, net als tal van administraties en stakeholders, om advies gevraagd worden. De Vlaamse Overheid zal vervolgens beslissen over de toekenning van de vergunning.

Bouw windpark (2020)

Nadat de nodige vergunningen zijn toegekend, gaat de bouw van het windpark van start. De startdatum van de werken hangt af van het verloop van de vergunningsprocedure. Storm en Elicio gaan er voorlopig van uit dat de bouw zal starten in 2020. Deze datum kan veranderen in functie van het verloop van de procedure. Tijdens en/of na de bouw worden informatievergaderingen georganiseerd over de bewonersparticipatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg het windpark E40 op de voet.