Bedankt

Bedankt voor uw reactie!

Sluiten

Bedankt!

U bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wil u op de hoogte gehouden worden van nieuws uit uw regio, vul dan hieronder uw gemeente in.Sluiten OK
Even wachten... Uw gegevens worden verstuurd

Procedure

De uitwerking van de plannen voor het windpark van Storm en Elicio verloopt in een aantal fases.

Voortraject

In de zomer van 2014 kregen de inwoners van de betrokken gemeenten de mogelijkheid om al hun vragen en opmerkingen over te maken met betrekking tot het Windpark E40. Hiervoor werden vier informatievergadering georganiseerd, en werd de website www.windparkE40.be gecreëerd. 

Alle vragen en opmerkingen die wij ontvingen naar aanleiding van dit overleg, en onze antwoorden erop, kan u hier nalezen.

In het voorjaar van 2015 werd er over deze vragen en opmerkingen overlegd met lokale besturen en andere belanghebbenden. Op basis van dit overleg hebben Storm en Elicio een aangepast inplantingsplan gemaakt, dat u in detail kan bekijken op deze website.

Over deze aangepaste inplanting worden nieuwe informatievergaderingen georganiseerd waarop de buurtbewoners uitgenodigd worden.

Dit traject loopt parallel met de opmaak van het milieueffectenrapport voor het Windpark E40.

Opmaak milieueffectenrapport (MER)

In een milieueffectenrapport (MER) wordt de impact onderzocht op mens en milieu van de weerhouden windparkconfiguraties. Een voorkeurconfiguratie wordt weerhouden. Meer informatie over het milieueffectenrapport vindt u hier.

Aanvraag stedenbouwkundige- en milieuvergunning

Nadat het MER is goedgekeurd, en de definitieve inplanting vast ligt, worden voor het windpark de nodige stedenbouwkundige- en milieuvergunningen aangevraagd. Voorafgaand aan de indiening van deze aanvragen worden nieuwe informatievergaderingen georganiseerd, waarop de definitieve inplanting wordt toegelicht aan de inwoners van de betrokken gemeenten. De beslissing over de vergunningsaanvragen wordt genomen door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar (stedenbouwkundige vergunning) en de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant (milieuvergunning). Naargelang de inwerkingtreding van de wetgeving over de omgevingsvergunning, is het mogelijk dat dit windpark onder deze nieuwe procedure valt.  

Bouw windpark

Nadat de nodige vergunningen zijn toegekend, gaat de bouw van het windpark van start. De startdatum van de werken hangt af van het verloop van de vergunningsprocedure. Storm en Elicio gaan er voorlopig van uit dat de bouw zal starten in 2019, maar deze datum kan veranderen in  functie van het verloop van de procedure. Tijdens en/of na de bouw worden informatievergaderingen georganiseerd over de bewonersparticipatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg het windpark E40 op de voet.